Αναπτυξιακά Πλάνα

Greek

Kenya Vision 2030: Το μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο της Κένυας

Το Kenya Vision 2030 είναι το εθνικό μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχεδιάγραμμα που στοχεύει στο να μετατρέψει την Κένυα σε μία νέα βιομηχανοποιημένη, μεσαίου εισοδήματος χώρα, παρέχοντας υψηλής ποιότητας ζωή σε όλους τους κατοίκους μέχρι το 2030 σε ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον.  

Subscribe to RSS - Αναπτυξιακά Πλάνα