Κωνσταντίνος Μοάτσος, Πρέσβυς, Πρεσβεία της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Δημοκρατία της Κένυας

Χαιρετίζω το έργο του Ελληνο-Κενυατικού Επιμελητηρίου με σκοπό την υποστήριξη και τη διευκόλυνση των εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών. Η έναρξη λειτουργίας του Επιμελητηρίου, το 2014, σηματοδότησε και επισήμως το έντονο ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κόσμου και των δύο χωρών να βρουν νέες οδούς συνεργασίας και εμπορίου. Απόδειξη αυτού είναι η εγκατάσταση ελληνικών εταιρειών στην Κένυα αλλά και η δραστηριοποίηση κενυατικών εταιρειών στην Ελλάδα.  

Η Πρεσβεία μας εργάζεται προς την ίδια κατεύθυνση και ήδη λειτουργεί ως σημείο επαφής για ενδιαφερόμενους επενδυτές και επιχειρηματίες. 

Θα ήθελα να συγχαρώ τα μέλη του Επιμελητηρίου για την αφοσίωσή τους στην ανάπτυξη των οικονομικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

Αποτέλεσμα των κόπων τους είναι η Διαδικτυακή Πλατφόρμα Hellenic - Kenyan Forum που θα δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας στα μέλη του και στις δύο χώρες.

Πιστεύω ότι το Ελληνο-Κενυατικό Επιμελητήριο θα συνεχίσει το υποστηρικτικό έργο του ως προς τη σύσφιξη των εμπορικών καθώς των πολιτικών σχέσεων των δύο κρατών. 

Για αυτό το λόγο, θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία σε κάθε νέα τους προσπάθεια.