Μέλη

Το Επιμελητήριο έχει μέλη ιδρυτικά, τακτικά, αρωγά και επίτιμα.

Ιδρυτικά είναι όσα υπέγραψαν την ίδρυσή του.
Τακτικά είναι τα μετέπειτα εγγραφόμενα.
Αρωγά είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την προαγωγή του έργου του  και την οικονομική ενίσχυσή του.
Επίτιμα ανακηρύσσονται πρόσωπα που συνέβαλαν ιδιαίτερα στην προαγωγή του έργου του ή που προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες σε αυτό.

Για να εγγραφεί κάποιος μέλος του Επιμελητηρίου πρέπει να είναι Έλληνας ή Κενυάτης ή πολίτης άλλης χώρας που να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ή στην Κένυα.

Συνδρομή μελών

Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δικαίωμα εγγραφής: 20 Ευρώ

Ετήσια συνδρομή: 12 Ευρώ


Ενταχθείτε στη δύναμη του Επιμελητηρίου

Γίνετε τώρα μέλος και ωφεληθείτε από την πρόσβαση που ανοίγεται για σας στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά της Ανατολικής Αφρικής και σε μία από τις 20 πρώτες ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες παγκοσμίως!