Νομοθεσία

Greek

Νόμος για τις Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου (ΣΔΙΤ)

Ο Νόμος που αφορά στις συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Κυβερνήσεως το 2013.

Subscribe to RSS - Νομοθεσία