Ο πλούτος της Κένυας στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Ουνέσκο

Η Ουνέσκο, εκτιμώντας την αξία διαφόρων πολιτισμικών αλλά και φυσικών στοιχείων της Κένυας, ενέταξε στον κατάλογο των Μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς έξι από τα πιο εξέχοντα δείγματα στη χώρα:

A. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Η παλιά πόλη Λάμου στο ομώνυμο νησάκι 

Η πόλη βρίσκεται 350 χιλιόμετρα νότια από την Μομπάσα και κατοικείται αδιάλειπτα από το τέλος του 14ου διατηρώντας την κοινωνική και πολιτισμική της ακεραιότητα. Σήμερα, θεωρείται το παλαιότερο και πιο καλά διατηρημένο δείγμα του πολιτισμού των Σουαχίλι όπως αλληλεπίδρασε με τους Άραβες, τους Πέρσες, τους Ινδούς και τους Πορτογάλους. Αποτελεί ένα χώρο σπουδής των Ισλαμικών και των Σουαχίλι πολιτισμών.

 

Τα οχυρωμένα χωριά και τα ιερά δάση Κάγια της φυλής Μιτζικέντα

Για τη φυλή Μιτζικέντα το ιερό δάσος ήταν ταυτόχρονα πηγή τελετουργικής δύναμης και πηγή της πολιτιστικής της ταυτότητας. Αποτελούσε τόπο προσευχής αλλά και κέντρο κοινωνικής οργάνωσης μαζί με το οχυρωμένο χωριό. Τα Κάγια αναπτύχθηκαν γύρω στον 16ο αιώνα και εγκαταλείφθηκαν στα μέσα του 20ού αιώνα. Τα συναντάμε διάσπαρτα στην ανατολική ακτή. Εδώ προστατεύονται πλέον όχι μόνον οι κοινωνικές δομές και οι παραδοσιακές ασχολίες αλλά και η βιοποικιλότητα των δασών, που διέτρεξαν σοβαρούς κινδύνους αλλοίωσης και εξαφάνισης λόγω του  σύγχρονου μη σεβασμού των παραδοσιακών αξιών, του περιβάλλοντος και της φύσης όπως έτειναν να επικρατήσουν στις αρχές και στα μέσα του 20ού αιώνα.  

 

Το οχυρό Jesus στην Μομπάσα

 

Κατά το τέλος του 16ου αιώνα, οι Πορτογάλοι οικοδομούν το οχυρό αυτό σε λόφο νότια του σημαντικού λιμανιού της Μομπάσα. Το οχυρό Jesus αποτελεί τεκμήριο της πρώτης επιτυχημένης απόπειρας των πολιτισμών της Δύσης να ελέγξουν τις εμπορικές οδούς του Ινδικού Ωκεανού, που έως τότε ήταν στην κυριαρχία των πολιτισμών της Ανατολής. Πολλές ήταν οι μεταβολές που υπέστη η οχύρωση κατά τη διάρκεια της ιστορίας της καθώς πέρναγε από τα χέρια των Πορτογάλων, στα χέρια των Αράβων, μετά των Σουαχίλι και μετά των Βρετανών, έχοντας παράλληλα φιλοξενήσει και πολλούς λαούς του Ινδικού Ωκεανού. Ως αρχιτεκτονικό οικοδόμημα, το οχυρό, με τις αναλογίες και τη γεωμετρική του αρμονία, αντικατοπτρίζει τα ιδεώδη της Ευρωπαϊκής Αναγέννησης. Το οχυρό Jesus προστατεύεται νομοθετικά τόσο το ίδιο ως δομή όσο και από την τυχόν προσβολή του από τα οικοδομήματα της σύγχρονης πόλης που το περιτριγυρίζουν.

 

B. ΦΥΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Η Λίμνη Τουρκάνα και τα Εθνικά Πάρκα της

Η Τουρκάνα, δημιούργημα και αυτή της Μεγάλης Ρηξιγενούς Κοιλάδας, είναι η πιο αλμυρή από τις μεγάλες αλμυρές λίμνες της Αφρικής και η πιο μεγάλη λίμνη σε ερημική περιοχή στη Γη. Ο τόπος γύρω από τη λίμνη είναι ονομαστός για τα πολλά παλαιοανθρωπολογικά και αρχαιολογικά ευρήματα που έχουν παγκόσμιο ενδιαφέρον και σημασία. Η γεωλογία και η παλαιοντολογία της λίμνης παρουσιάζουν με τον καλύτερο τρόπο τα κυριότερα στάδια στην ιστορία εξέλιξης του πλανήτη μας. Έτσι, η Τουρκάνα αποτελεί από παλιά έναν τεράστιο πόλο έλξης επιστημόνων. Η λίμνη και η γύρω περιοχή της προστατεύονται με τον ύψιστο βαθμό προστασίας που μπορεί να υπάρξει συνθέτοντας ένα καλό παράδειγμα για την περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία σε παγκόσμια κλίμακα.

 

Το όρος Κένυα και τα Εθνικά Πάρκα του

Το όρος Κένυα ήταν κάποτε ένα ενεργό ηφαίστειο, σήμερα, βέβαια, ανενεργό. Η χλωρίδα και η πανίδα του παρουσιάζουν μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον. Όλες οι ανθρώπινες κοινότητες στην ευρύτερη περιοχή θεωρούσαν το όρος τόπο ιερό και κατοικία του αρχαίου θεού Νγκάι και της γυναίκας του Μούμπι. Υπήρξε χώρος παραδοσιακών  θρησκευτικών τελετουργιών. Η αυστηρή νομοθεσία αλλά και ο καλά συντονισμένος έλεγχος για την εφαρμογή της προστατεύουν το περιβάλλον του όρους από όλους τους σύγχρονους και μη κινδύνους, όπως η υπερβόσκηση, η παράνομη υλοτομία και το παράνομο κυνήγι, οι πυρκαγιές. 

 

Το σύστημα των λιμνών της Μεγάλης Ρηξιγενούς Κοιλάδας

Λίμνη Νουκούρου Λίμνη Μπογκόρια Λίμνη Ελεμεντάιτα

Τα τοπία των λιμνών είναι εξαιρετικής ομορφιάς. Το περιβάλλον τους είναι από τα πιο πλούσια σε βιοποικιλότητα σε ολόκληρο τον πλανήτη και αποτελεί καταφύγιο για 13 είδη πουλιών που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως ο πελεκάνος. Η προστασία των λιμνών εξασφαλίζεται και μέσω διακρατικής συνεργασίας, η οποία προσφέρει παγκόσμια ένα θετικό παράδειγμα ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης.