Σύντομη Παρουσίαση

Το «Ελληνο – Κενυάτικο Επιμελητήριο Βιομηχανίας, Εμπορίου, Ανάπτυξης, Τουρισμού & Πολιτισμού» ιδρύθηκε το 2014 ως συνέπεια της συνεχώς αυξανόμενης παρουσίας Ελληνικών επιχειρήσεων στην Κένυα, καθώς και του εντεινόμενου ενδιαφέροντος Κενυατών επιχειρηματιών για επενδύσεις στην Ελλάδα, σε συγκεκριμένους τομείς του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα.

Τα 90 ιδρυτικά μέλη -Έλληνες και Κενυάτες- κρίνουν ότι η περαιτέρω ανάπτυξη οικονομικών, πολιτικών, τουριστικών και πολιτιστικών σχέσεων των δύο κρατών και λαών οδηγεί με βεβαιότητα σε αμοιβαία οφέλη.

Σκοπός

Το Επιμελητήριο (σωματείο μη κερδοσκοπικού [ιδανικού] χαρακτήρα) έχει ως σκοπό:

Την ανάπτυξη, υποστήριξη και προαγωγή των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλήνων και Κενυατών επιχειρηματιών και βιομηχάνων.

Την προώθηση των οικονομικών, πολιτιστικών, κοινωνικών, μορφωτικών και επιστημονικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Κένυας.

Την ανάπτυξη στενότερων δεσμών μεταξύ των μελών του και της Ελληνικής και Κενυατικής κοινωνίας στους παραπάνω τομείς.

Λειτουργία

Το Επιμελητήριο:

Διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε 4 έτη από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών διοίκησης, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί Διοικούσα Επιτροπή.

Λειτουργεί με έδρα την Αθήνα αλλά έχει τη δυνατότητα να ιδρύει παραρτήματά του σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ελληνικής ή της Κενυατικής επικράτειας.


Συνεργασίες

Το Επιμελητήριο:

Συνεργάζεται με αντίστοιχα επιμελητήρια και συνδέσμους της Κένυας, όπως το Εθνικό Επιμελητήριο Εμπορίου & Βιομηχανίας της Κένυας, η Ένωση Βιομηχάνων Κένυας, ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Κένυας κ.ά.

Διατηρεί στενές σχέσεις με το Επίτιμο Προξενείο της Δημοκρατίας της Κένυας στην Ελληνική Δημοκρατία, με την Πρεσβεία της Κένυας στη Ρώμη και με την Ελληνική Πρεσβεία στο Ναϊρόμπι.