Ίδρυση της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Hellenic - Kenyan Forum

Το Ελληνο - Κενυάτικο Επιμελητήριο Βιομηχανίας, Εμπορίου, Ανάπτυξης, Τουρισμού & Πολιτισμού δημιούργησε τη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Hellenic - Kenyan Forum με στόχο να δώσει την ευκαιρία επικοινωνίας στα μέλη του και στις δύο χώρες.

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που τους προσφέρει το Forum, τα μέλη επιτυγχάνουν την άμεση μεταξύ τους σύνδεση και, επομένως, διευκολύνονται στην επίτευξη συνεργασιών στους τομείς των ενδιαφερόντων τους.

Greek